Fotos pro Seite Seite 1 2 3 4
Furrer Bomelli Louise 1898-1961_225985_1.jpg
Louise Furrer
Bomelli-Furrer Louise
Furrer Cadenazzi Irene 1938-2019_280287.JPG
Irene Bertha Gadenazzi
Furrer-Cadenazzi Irene 1938-2019
Furrer Cadenazzi Josef 1930-2007_249508_1.jpg
Josef Furrer
Furrer Josef 1930-2007
Furrer Christen Philomena 1870-1923_226065_1.jpg
Philomena Christen
Furrer-Christen Philomena 1870-1923
Furrer Christen Robert 1870-1942_226064_1.jpg
Robert Furrer
Furrer Robert 1870-1942
Furrer Gedeon 1842-1931_89568_1.jpg
Gedeon Furrer
Furrer Gedeon 1842-1931
Furrer Heinrich 1870-1921_236566.jpg
Heinrich "Henri" Furrer
Furrer Heinrich 1870-1921
Furrer Jauch Franz 1901-1978_244557_1.jpg
Franz Furrer
Furrer Franz 1901-1987


Seite 1 2 3 4